Wylewka na balkonie – jak wykonać?

Wylewka, a właściwie jastrych/podkład podłogowy to jeden z koniecznych elementów prawidłowo wykonanego balkonu (w klasycznym układzie warstw). Jak obliczyć grubość, jak dobrać spadki i z czego wykonać wylewkę? Jaką wytrzymałość powinien mieć jastrych na balkonie i jakich błędów nie popełnić?
Wylewka na balkonie – jak wykonać?

Nagłówek artykułu wylewka na balkonie

Z czego wykonać wylewkę, jaki materiał wybrać?

Na wstępie – jeśli zastanawiasz się czy naprawiać starą wylewkę czy wykonać nową – zajrzyj do artykułu: Naprawa wylewki na balkonie.

Z czego wykonać wylewkę? Najpopularniejszym materiałem na wylewkę na balkonie jest zaprawa cementowa/beton z drobnym kruszywem ze względu na swoją łatwość wykonania oraz trwałość. Można spotkać się również z jastrychem epoksydowym, jednak uważałbym na stosowanie go w formie szczelnej (jest również w formie drenażowej) na tarasie nad pomieszczeniem ogrzewanym – w zależności od wybranej żywicy może być paroszczelny, co będzie jego wadą. Jastrychów anhydrytowych nie wykonuje się na balkonach ze względu na wrażliwość na wilgoć.
Artykuł dotyczy jastrychu cementowego.

Skąd wziąć zaprawę do wykonania wylewki? Mamy 3 najczęściej spotykane możliwości:
a) Wykorzystanie gotowych workowanych jastrychów dostępnych w hurtowniach/marketach budowlanych
b) Zakup piasku i cementu a następnie skorzystanie z firm specjalizujących się w posadzkach cementowych – korzystają oni z agregatów do posadzek, tak zwanych mixokretów
c) Zamówienie półsuchego betonu w betoniarni

Ad a) Wykorzystanie gotowych workowanych jastrychów dostępnych w hurtowniach/marketach budowlanych

Polecam ten sposób tylko w przypadku niedużych powierzchni (do 10-15m2) bądź braku możliwości skorzystania z innych opcji. Przy tym rozwiązaniu cena jednostkowa materiału jest wysoka. Jest to również bardzo czasochłonna i pracochłonna metoda – zaprawę przed wyłożeniem na balkonie należy mieszać z wodą mieszadłem wolnoobrotowym lub betoniarką. Konsystencja każdej mieszanki powinna być możliwie taka sama. Szczególnie trudne w tej metodzie, z uwagi na czas potrzebny na mieszanie, jest zadbanie o to, aby całe pole robocze było wykonywane bez przerw czasowych.
Wylewki z gotowych workowanych produktów będą wymagały najmniejszej pielęgnacji i będą najszybciej wiązać (niektóre produkty nawet po 4godzinach umożliwiają dalsze prace). Ich cechą jest również najmniejsze ryzyko skurczu i zbyt szybkiego wysychania z uwagi na modyfikujące dodatki i domieszki chemiczne.

Ad b) Korzystanie z usług firm specjalizujących się w posadzkach cementowych – wylewka na balkonie z tak zwanego miksokretu

Ekipy, które na co co dzień wykonują wylewki korzystają z agregatów do posadzek – tak zwanych miksokretów. Do agregatu podaje się w odpowiednich proporcjach piasek cement, wodę i ewentualne domieszki/dodatki – zbrojenie rozproszone, uplastyczniacz. Inwestor zazwyczaj we własnym zakresie organizuje potrzebne materiały.
Ekipy które wykonują posadzki na co dzień mają narzędzia niezbędne do prawidłowego zatarcia wylewki. Maszynowe zacieranie wylewki daje najlepsze efekty – uzyskamy bardzo równy podkład.
Minusem tej metody jest fakt, że ekipy od posadzek niechętnie podejmą się pracy jeśli jest to mała powierzchnia. Zazwyczaj minimalna powierzchnia do rozpoczęcia rozmów o współpracy to kilkadziesiąt m2.
Wylewka z miksokretu wymaga pielęgnacji. Należy również ustalić z wykonawcami o jakich parametrach wylewkę potrzebujemy.

Miksokret - agregat do posadzek
Agregat do posadzek – miksokret

Ad c) Zamówienie półsuchego betonu/zaprawy na wylewkę w betoniarni

Należy podać w betoniarni do jakich celów potrzebujemy beton i przywiozą nam gotową mieszankę. Możemy zamówić zaprawę od razu z zbrojeniem rozproszonym (włóknami polipropylenowymi).  Nie musimy się martwić o osobny zakup piasku i cementu. Minusem tej metody jest ograniczony czas na wykorzystanie przywiezionej zaprawy. W przypadku dużych powierzchni nie zdążymy wyrobić materiału.

Półsuchy beton - transport
Transport półsuchego betonu (źródło www.sprzedajemy.pl)

Grubość wylewki i spadki

Grubość wylewki na podłożu z termoizolacji powinna wynosić minimum 5cm wg Instytutu Technologii Budownictwa. Sugeruję trzymać się tych wytycznym. W ekstremalnych przypadkach można pocienić wylewkę do 4cm. Mniejsza grubość sprawi, że podkład może po prostu popękać.
Jeżeli wylewka jest wykonywana bezpośrednio na konstrukcji (płycie żelbetowej) – można wykonać cieńszą warstwę.

Spadek możesz uzyskać już w warstwie konstrukcyjnej balkonu lub w warstwie termoizolacji.
Jeśli tego nie zrobiłeś – pamiętaj o tym bezwzględnie na etapie wylewki.
Według wytycznych ITB powierzchnia wylewki powinna mieć 2% spadku w kierunku zewnętrznych krawędzi balkonu. Jeżeli z jakichś przyczyn nie możesz tyle wykonać – 1-1,5% spadku również się sprawdzi.

Przykład dla balkonu o szerokości 1metr:
2% * 1metr = 2cm.
Wylewka na balkonie powinna mieć spadek 2 centymetry. Skoro wylewka ma mieć minimum 5cm grubości – przy ścianie powinna mieć 7cm, a przy krawędzi zewnętrznej 5cm.

Wylewka na balkonie - spadek 2%
Spadek 2% na balkonie o szerokości 1metra

Możesz również wykonać wylewkę w poziomie a następnie za pomocą masy wyrównawczej wykonać spadek (masy wyrównawcze mają najczęściej zakres grubości nakładania 3-50mm) ale to moim zdaniem wymaga więcej pracy niż zrobienie spadków od razu.

Dylatacja wylewki na balkonie

Jastrychy cementowe wymagają wykonywania dylatacji – szczelin skurczowych. Powierzchnia planowanego jastrychu powinna być podzielona na pola robocze oddzielona dylatacją.
Swobodne pole wylewki o boku długości 6 metrów może zmieniać swój wymiar nawet o 0,5cm! (przy założeniu skrajnej różnicy temperatury 70stopni: od -20stopni w zimie Celsjusza do 50stopni Celsjusza w lecie – do takiej temperatury może się nagrzać podkład w słońcu). Jeżeli nie pozwolimy wylewce pracować (wydłużać się i kurczyć) to naprężenia termiczne spowodują jej pękanie a w konsekwencji zniszczenie.

Wylewka na balkonie powinna być również oddylatowana po obwodzie (od ścian). Dylatacje przy ścianie należy wykonać za pomocą taśmy z pianki polietylenowej. Dylatacje pomiędzy polami roboczymi wykonujemy za pomocą nacięcia wylewki kielnią (oczywiście póki jest świeża).
Maksymalne zalecane pola robocze nie powinny mieć boku dłuższego niż 6metrów. Na balkonie/tarasie sugeruję nie unikać dylatacji. Lepiej wykonać ich więcej niż mniej.
Szczeliny dylatacyjne należy uszczelnić na etapie wykonywania izolacji.
Jeżeli na balkonie/tarasie wypadnie konstrukcyjna szczelina dylatacyjna – należy ją przenieść na wszystkie warstwy, w tym jastrych.

Dylatacja wylewki - odręcznie wykonana
Odręcznie wykonana dylatacja wylewki

Więcej informacji na temat dylatacji znajdziesz w osobnym artykule – jak dylatować wylewkę (w opracowaniu).

Zatarcie/wygładzenie wylewki

Szczególnie istotne przy wykonaniu jastrychu cementowego jest to, aby jego powierzchnia była równa. Nasz podkład powinien być możliwe maksymalnie równy i o jednostajnym spadku, bez wgłębień i uskoków.

Zacieranie wylewki - ręcznie
Ręczne zacieranie wylewki

Wylewkę możemy zacierać na ostro lub gładko. Na balkonie bezpośrednio na podkład najczęściej kładziemy izolację lub żywicę. Stąd prawidłowe będzie zatarcie wylewki na gładko.
Najlepsze efekty daje maszynowe zacieranie wylewki. W przypadku niedużych powierzchni możemy wykorzystać pace drewniane, styropianowe filcowe lub stalowe. Najgładsze wykończenie uzyskamy pacą stalową.

Mechaniczne zatarta powierzchnia wylewki

Wylewka na balkonie – pielęgnacja

Wykonany jastrych należy chronić przed nadmiernym przegrzewaniem, nasłonecznieniem i przewiewaniem. Może to doprowadzić do zbyt szybkiego odparowania wody z powierzchni podkładu, co docelowo wpłynie na jego nośność – będzie się kruszyć i pękać.
Wylewce należy pozwolić związać w warunkach wilgotnych i powoli wyschnąć. Jeżeli jest w miejscu nasłonecznionym bądź przewiewnym należy ją polewać (po wstępnym związaniu). Gotowe workowane produkty będą najmniej narażone na skurcz i zbyt szybkie wysychanie z uwagi na modyfikujące dodatki i domieszki chemiczne.

Pielęgnacja wylewki - wilgotne warunki pod folią
Pielęgnacja wylewki – utrzymywanie wilgotnych warunków pod folią (źródło – www.weber.pl)

Wytrzymałość wylewki na balkonie

Wytrzymałość na ściskanie wylewki cementowej na balkonie powinna wynosić minimum 15MPa a na rozciąganie/odrywanie minimum 1,5MPa.

Parametr wytrzymałości na rozciąganie/odrywanie jest dla nas szczególni istotny – na jastrych kładziemy kolejne warstwy (izolacje, zaprawy klejowe) i nie może dojść do sytuacji, że odpadają z częścią wylewki.
W parametrach zaprawy najczęściej badana/podawana jest wytrzymałość na ściskanie. Możemy w przybliżeniu przyjąć, że wytrzymałość na rozciąganie to będzie ok 10% wytrzymałości betonu na ściskanie.
Wytrzymałość wylewki na rozciąganie/odrywanie sprawdza się za pomocą badania metodą Pull-off.

W przypadku zaprawy kupowanej w workach parametry możemy zweryfikować w karcie technicznej produktu. W innych sytuacjach – należy ustalić wytrzymałość zaprawy w betoniarni (jeżeli zamawiamy gotową mieszankę) lub z wykonawcą od posadzek (odpowiedni dobór ilości cementu).

Zbrojenie wylewki na balkonie

Czy należy zbroić wylewkę na balkonie? Należy.

Czym zbroić? Możemy wykonać zbrojenie tradycyjne – z siatek zbrojących. Rozmiar oczka najczęściej stosowanych siatek to 10x10cm lub 15x15cm, średnica prętów 2-5mm. Siatka jest najczęściej sprzedawana w arkuszach 2x1m.

Siatka zbrojeniowa do zbrojenia jastrychu
Siatki zbrojeniowe stosowane do zbrojenia jastrychu (źródło www.olx.pl)

Alternatywą są rozproszone włókna polipropylenowe które dodajemy do mieszanki betonowej. W betoniarni można zamówić gotową mieszankę z włóknami.
Włókna polipropylenowe lepiej radzą sobie z naprężeniami termicznymi oraz skurczowymi. Zbrojenie tradycyjnie z siatki stalowej lepiej przenosi duże obciążenia mechaniczne np. w posadzkach w garażu.

Masz jeszcze jakieś pytania dotyczące wykonania wylewki? Napisz do mnie – postaram się pomóc.To jest artykuł „Wylewka na balkonie – jak wykonać?”
Jeśli uważasz go za wartościowy – odwiedź mój profil na facebooku i podziel się opinią!
Zapraszam również do dołączenia do grupy dyskusyjnej bez reklam i ogłoszeń: Budowa domu bez błędów.
Pozostałe artykuły na blogu znajdziesz tutaj.

 1. Pingback: Naprawa wylewki na balkonie - Budowlany Gość

 2. Pingback: Remont balkonu w bloku - kto za niego płaci? - Budowlany Gość

 3. Witam .Mam balkon długości 12m szerokości 1.20m jest on odkryty dlatego narażony jest na warunki atmosferyczne deszcz , mróz itd. W tej chwili była wylana wylewka ale popękała i odparzylo ja od płyty balkonowej (kupiłem ten dom więc nie wiem jak to ktoś robił) i mam pytanie czym najlepiej byłoby zrobić ponownie wylewkę nie chciałbym kłaść płytek bo zaczną odpadac oczywiście muszę to skuć do tego są jeszcze schody z dwóch stron ale schody się trzymają.

  1. Cześć,
   Odparzona wylewka jest do usunięcia, ponieważ wcześniej lub później speką i nie będzie trwałym podłożem.
   Wylewkę można wykonać tak jak podałem w artykule – maszynowo lub ręcznie.
   Z ręcznych produktów, które wielokrotnie rekomendowałem: Cekol ZW-4 – z tańszych rozwiązań. Z droższych: Botament M80. Należy pamiętać o wykonaniu odpowiedniej termoizolacji balkonu. Grubość wylewki powinna wynosić 5cm.
   Na wylewkę jeśli nie chce Pan przyklejać płytek polecam wykonanie trwałej izolacji odpornej na UV np. Schomburg Aquafin, Botament RD2, PCI Barraseal Turbo, a następnie płytki „na dystansie” lub deski tarasowe. Są to rozwiązanie nietrwale związane z podłożem. Również żywice poliuretanowe modyfikowane są dobrym rozwiązaniem, ale wymagają bardzo dokładnego podłoża i jakości wykonania aby zachować estetykę.
   Należy dokonać wyboru wykończenia (czy to płytki, czy deski, czy żywica) najlepiej przed wykonaniem wylewki, aby uwzględnić jakie obróbki blacharskie musimy użyć: https://renoplast.pl/ i przygotować pod nie miejsce.
   W razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu.
   Rafał – autor bloga Budowlany Gość.

 4. dzien dobry
  balkon 4,5 x 1,2. skulem plytki i wylewke wydrapalem stata pape i tak nie calkiem lepik.
  Gdybym teraz na plyte balkonowa zaplikowal Botament RD2 potem wyleake M80 4 cm i znowu RD2 potem deski tarasow czy tak byloby dobrze?

  1. Przedstawione rozwiązanie jest prawidłowe. Proszę jednak skontaktować się z producentem w sprawie kontaktu produktu RD2 z lepikiem – jeśli zawiera agresywne węglowodory to może wejść w reakcję z izolacją.

 5. W jaki sposób odpowiednio wysezonować jastrych cementowy na tarasie pod żywicę?
  Jastrych mam wylany we wrześniu 2022 ale nadal jego wilgotność to ok 12-14%. Z tego co widzę producenci żywic wymagają wilgotności na poziomie 4-5%. W tym momencie taras na noc zakrywam wykładziną Pcv a w ciepłe bezdeszczowe odkrywam. Jednak podczas deszczu woda i tak przedostaje się pod pcv więc to takie koło zamknięte. Pomyślałem zastosować hydroizolację paroprzepuszczalną jak Mapelastic pytanie tylko czy pod żywicę się nadaje i czy ta para przepuszczalność w praktyce pozwoli jastrychowi dojść do tych 4-5% wilgotności?

  1. Najlepiej skontaktować się z producentem żywicy jaki sposób przewiduje oraz czy przewiduje izolację pod powłokę z żywicy. Jest aktualnie bardzo wielu producentów takich rozwiązań. Są żywice które odpuszczają wilgotne podłoże (nawet potrzebują wilgoć do wiązania. Utrzymani wilgotności na zewnątrz na poziomie 4-5% jest praktycznie niemożliwe – musiałby Pan trafić na okno pogodowe w lecie. Bez deszczu, bez rosy i z niską wilgotnością powietrza przez cały okres czasu.

 6. Witam.
  Pisze z zapytaniem. W tym roku kupilam z mezem w kwietniu domek blizniaka. W maju odkrylismy ze nasze 2 balkony sa puste, gluche. Po ostatnich opadach zaczelo nawet podciekac na podlogi i na sciany. Po kontakcie z deweloperem i pokazaniu problemu stwierdzil ze „to tak musi byc i to jest normalne ze balkony sa gluche”. Prosze o doradzenie jak mozemy taka sytuacje rozwiazac.
  Pozdrawiam

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cześć!
Z doświadczenia wiem, że budowa lub remont to duże wyzwanie potęgowane przez rzeszę nierzetelnych informacji z różnych źródeł, które trudno zweryfikować, szczególnie osobom spoza branży.
Dlatego zapraszam Cię do śledzenia mojego bloga, gdzie rozwiązuję ten problem, wyjaśniając budowlany świat prostymi słowami. 
Mam na imię Rafał i zawodowo zajmuję się doradztwem technicznym w zakresie materiałów budowlanych. Jestem inżynierem oraz pasjonatem budownictwa.
Życzę Ci owocnej lektury!

Zapisz się newslettera i otrzymuj informacje o nowych artykułach